Pressemeddelelse
8. november 2019
 
 
 
 
 
 

Fjernvarme til 1650 boliger midt i Næstved by

 
 
 
 

Efter to år i retssystemet er det netop afgjort, at Næstved Fjernvarme kan gå i gang med at lægge fjernvarmerør ud til 1650 boliger i Næstved. Det vil betyde, at CO2-udledningen bliver reduceret med 27.000 tons, fordi folk får mulighed for at skrotte deres gamle naturgas og oliefyr.

 
 
 
 
 
 
 
 

Det gule område med den røde skravering er det område, hvor det er muligt at indlægge fjernvarme.

 
 
 
 

Det er Energiklagenævnet, som nu har stadfæstet Næstved Kommunes afgørelse, der godkendte Næstved Fjernvarmes projektforslag om, at de måtte udbygge fjernvarmeforsyningen med ca. 1650 boliger, som på nuværende tidspunkt har naturgas og oliefyr.

 

Det betyder, at flere kan få tilbud om fjernvarme, som udleder væsentligt mindre CO2.

 

- Det er en lettelse, at kommunens afgørelse er blevet stadfæstet på højt sted. Så kan vi endelig komme i gang med at udskifte fossil naturgas med fjernvarme. Det betyder meget for den grønne omstilling, og for at vi kan nå i mål med vores klimamålsætninger, fortæller formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen.
 

Fjernvarmeprojektet vil mindske CO2-udledningen med 27.000 tons, over hele den beregnede periode på 8 år.

 

Hos Næstved Fjernvarme vækker afgørelsen også stor glæde, for nu kan man endelig komme i arbejdstøjet og gå i gang med den konkrete projektering, planlægning og udbud på opgaven.

 

- Først og fremmest er vi glade for, at to års sagsbehandling af projektet i energiklagenævnet er afsluttet. Vi er helt klar til at gå i gang med udrulningen og regner faktisk med at komme i gang med gravearbejdet i marts næste år, fortæller bestyrelsesformand for Næstved Fjernvarme Lindy Nymark-Sørensen og fortsætter:

Helle Jessen, Formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, 2545 0525

Lindy Nymark Christensen, Bestyrelsesformand for Næstved Fjernvarme, 5150 8465

Søren Magnussen, Energi- og varmeplanlægger for Næstved Kommune, 5588 6197

 

- Vi skal have opdateret tidsplanen og få den ud, så borgerne i Næstved ved, hvornår de kan få fjernvarme. Vi vil sørge for, at borgerne i Næstved By løbende bliver opdateret med udrulningstempoet, gravearbejdet og tilmelding i samarbejde med Næstved Kommune.

 

Ingen tilslutningspligt - men vigtig overvejelse

Det er afgørende, at borgerne i de områder, der ligger indenfor projektet, overvejer, om det er på tide at udskifte deres gamle gasfyr til fjernvarme. Der skal nemlig være ca. 40 % tilslutning i områderne, før det kan betale sig at grave fjernvarmen ud. Det store fjernvarmeprojekt regnes med at være fuldt udrullet efter 5-8 år.

Det øgede varmebehov i de nye områder vil blive dækket af affaldsenergi fra AffaldPlus anlæg på Ydernæs, der har kapacitet til at levere den øgede mængde varme uden at investere i nye anlæg.

 

Projektet indebærer anlæg af fjernvarmeledninger i 14 nye energidistrikter og tilkobling til eksisterende fjernvarmenet i Næstved. Det vil være frivilligt for borgerne, om de vil vælge fjernvarme.
 

Retten har talt

Det var oprindeligt Dansk Gas Distribution (nu Evida), der valgte at sende Næstved Kommunes afgørelse om at give Næstved Fjernvarme mulighed for at udrulle fjernvarmen i nye områder. Det gjorde de, fordi de var uenige i kommunes vurdering af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Men nu har Energiklagenævnet altså fastslået, at Næstved Kommunes oprindelige afgørelse og beregninger af projektet er korrekte. Og dermed kan Næstved Fjernvarme arbejde videre.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, 2545 0525

Lindy Nymark Christensen, bestyrelsesformand for Næstved Fjernvarme, 5150 8465

Søren Magnussen, energi- og varmeplanlægger for Næstved Kommune, 5588 6197