Pressemeddelelse
10. april 2019
 
 
 
 
 
 

De voksne i Næstved Kommune er meget idræts- og motionsaktive

 
 
 
 

Hvad bruger børn og voksne i Næstved Kommune fritiden til - og hvordan synes foreningerne selv det går?

 
 
 
 
 
 
 
 

I 2018 gennemførte Center for Kultur og Borgerservice sammen med Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU) en stor spørgeskemaundersøgelse af børns og voksnes fritidsvaner. Resultatet er blevet en meget grundig kortlægning af, hvem der går til hvad og hvor, hvordan borgerne ser på de fysiske rammer, hvor meget de deltager i frivilligt arbejde, og hvordan de generelt vurderer Næstved Kommune. Resultaterne er desuden koblet til en række sociale faktorer og sammenlignet med andre kommuner. 

Eksempelvis er børn og unges idrætsdeltagelse i Næstved Kommune på samme niveau som i 2009, men der er store forskelle mellem skoledistrikter på, hvor aktive børnene og de unge er.

 

De voksne i Næstved Kommune er meget idræts- og motionsaktive, men ligesom på landsplan har der været en mindre tilbagegang i idrætsdeltagelsen siden 2009, og der er væsentlige forskelle mellem lokalområder.

 

Derudover kan man se, at deltagelsen i frivilligt arbejde er lidt højere i Næstved Kommune end i landet som helhed.

 

Hvad siger foreningerne? 
Center for Kultur og Borgerservice har også gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens foreninger om deres syn på en række spørgsmål i forhold til bl.a. praktiske problemer, syn på kommunen og ønsker for fremtiden. Resultatet blev analyseret af professor Bjarne Ibsen, SDU, og er udgivet i en selvstændig rapport.

 

Her kan man bl.a. læse, at idrætsforeningerne i Næstved Kommune vurderer samarbejdet med kommunen og de kommunale tilskudsmuligheder lidt mere positivt, end idrætsforeningerne gør i landet som helhed.

 

Man kan også se, at forholdsvis mange foreninger vurderer, at de er blevet styrket de seneste år, og mange syntes også, at de har fået flere medlemmer. Dette til trods for, at analyser af udviklingen i medlemstallet i folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune har vist, at medlemstallet gik tilbage fra 2007 til 2016. 

 

Betydning af undersøgelserne
Byrådet har nu fået præsenteret og perspektiveret undersøgelserne af professor Bjarne Ibsen fra SDU på et temamøde.

 

Det glæder formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen, at man nu har et grundigt billede af fritidsvaner og foreningers arbejde.

 

- Det er tydeligt, at foreningerne gør et meget stort arbejde. Jeg glæder mig over, at så mange deltager i frivilligt arbejde her i Næstved Kommune, og at foreningerne samtidig vurderer, at de har et positivt samarbejde med kommunen. Med det gode samarbejde og med de grundige undersøgelser har vi nu de bedste forudsætninger for en ny 10 års plan på kultur- og fritidsområdet, fortæller Linda Frederiksen.

 

En af de konsekvenser som undersøgelserne allerede har haft er, at kommunen har oprettet en stilling som foreningskonsulent. Fra maj måned får foreningerne i kommunen endnu en hjælpende hånd, som skal styrke deres arbejde, være opsøgende, yde råd og vejledning med mere.

 

Foreninger og interesserede borgere har mulighed for at blive præsenteret for undersøgelserne ved et arrangement, som Center for Kultur og Borgerservice vil afholde i slutningen af maj måned i år.

 

Undersøgelsen er udgivet i en fyldig rapport og i en mindre "pixiudgave", der medtager de vigtigste resultater og anbefalinger.


Find rapporterne her  https://www.naestved.dk/Borger/KulturOgFritid/Udviklingsinitiativer/KulturKondisko.aspx

 

Om undersøgelserne

 

Fritidsvaneundersøgelsen er gennemført i foråret 2018.
Der blev brugt elektroniske spørgeskemaer. 
Alle folkeskoler deltog i undersøgelsen. 
8.104 repræsentativt udvalgte borgere fra 16-80 år blev inviteret til at deltage. 
Der kom svar fra 1.810 voksne og 2.287 børn. 

 

Foreningsundersøgelsen er gennemført i sommeren 2018.
Der blev brugt elektroniske spørgeskemaer.
Alle foreninger fra det kommunale foreningsregister blev inviteret til at deltage.
234 ud af 446 foreninger har svaret helt eller delvist.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget 
Telefon: 20248578 mail: lifre@naestved.dk

 

Kim Christoffersen Dawartz, Centerchef for Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 24626606 mail: kidaw@naestved.dk